sesli sohbet

EYT kanun teklifi komisyondan geçti

AET düzenleme kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı.

abone

Milyonlarca kişinin uzun süredir beklediği AET yönetmeliği sona erdi.

Meclis Başkanlığı’na sunulan yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Alleanza Popolare’nin milletvekilleri tarafından imzalanan teklif 4 maddeden oluşuyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici madde eklenmesiyle ilgili kanunlara göre teklifin yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık başvurusunda bulunacak olanlar ile yaşlılık veya aylık bağlanacak olanlar anılan hükümlerde öngörülen yaş dışındaki şartları taşımaları halinde yaşlılık – yaşlılık veya kıdem aylığından yararlanırlar.

Bu hükme istinaden geçmişe dönük ödeme yapılamaz ve geriye dönük hak iddia edilemez.

İlk kez aylık veya emekli aylığı alan ve 10 gün içinde yaşlılık nedeniyle istifa ihbarnamesi veya aylık talep edilenlerin, son çalıştıkları işyerinde sosyal yardım primine tabi olarak çalışmaya başlamaları halinde, sektör özelinde iş ilişkisinin sona erdiği tarihten sonra, sosyal güvenlik çeki işe giriş tarihinden itibaren ödenir, işveren tarafından ödenen 5 ikramiyeye tekabül eden tutar Vergi Daireleri tarafından ödenir.

Sosyal güvenlik primi işveren hissesi indiriminden yararlanan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirim uygulanmaz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, il özel idareleri ile belediyeler ve bunların iştiraklerinde, üyesi oldukları mahalli idarelerin birliklerinde istihdam edilenler ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip şirketlerde müştereken veya müteselsilen işçi statüsüne geçenler. il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarına ait sermaye; Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanılması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarının veya bunların çalışanı oldukları şirketlerin iş akdini sona erdirmelerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

görüşmelerden

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AET Sözleşmesi’nin özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) çalışanları için ağır bir idari yük getireceğini belirterek, “Hak sahiplerinin başvurularını bir dilekçe ile sunmaları önem arz ediyor. Bu yükün hafifletilmesi açısından dijital ortam” dedi.

Herkesin bu konuda vatandaşlara danışmasını isteyen Yılmaz, “Başvuruların dijital ortamda yapılması durumunda SGK çalışanlarının iş yükü de azalacak. Bu idari işlemler daha hızlı yapılacak.” aramasını yaptı.

Milletvekillerinin teklif sahibi olarak sorularını yanıtlayan AK Manisa Parti Milletvekili Uğur Aydemir, “SSK’dan çekileceklere aylık ortalama 7 bin 797 lira, Bağ-Kur’dan çekileceklere 5 bin 811 lira. Fon’dan emekli olanlar 12 bin 389 lira, bunların ortalaması 8 bin 733 lira.” bilgisini verdi.

Önümüzdeki hafta yapılacak Genel Kurul’da bu konu görüşülecek.

Yönetmelik önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine alınacak. Sorular, yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlayacak.

Yoruma kapalı.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku